BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o.

Rating a informácie o BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o. 12143 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 196490. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.3324% spoločností je horších ako BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BAVLN&Aacute;RSKE Z&Aacute;VODY-TEXICOM, s.r.o." href="http://bavlnarske-zavody-texicom.sk-rating.com/">
   <img src="http://bavlnarske-zavody-texicom.sk-rating.com/bavlnarske-zavody-texicom.png" width="150" height="25" alt="Rating BAVLN&Aacute;RSKE Z&Aacute;VODY-TEXICOM, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia